Saturday, 8 December 2012

Kasih sayang Orang Asli


Apabila membincangkan konsep dakwah, ia membawa maksud yang luas daripada segenap aspek seperti bagaimana cara berdakwah,mengapa perlu berdakwah dan lai-lain lagi dalam mengajak manusia ke arah kebaikan.Melalui aspek psikologinya,usaha dakwah ini bertujuan adalah untuk memberikan padangan tentang kesesuaian perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologinya penerangan agama dalam corak kehidupan yang dikehendaki oleh ajaran agama yang disamapakaikan oleh pendakwah.Dalam erti kata lain, dakwah bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat supaya terus menerus mengamalkan apa yang diajar oleh agama Islam selari dengan perubahan corak masyarakat yang kian berkembang.
Dakwah dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau ajakan baik dalam bentuk lisan,tulisan,tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan scara sedar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individual mahupun kelompok supaya timbul kesedaran dalam dirinya tentang pengertian, kesedaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai mesej yang disampaikan kepadanya dengan tanpa rasa paksaan.Istilah dakwah ini juga dapat diterangkan melalui pelbagai cara seperti pelaksanaan atau metod tarikan yang baik dan lemah-lembut, menunjukkan contoh teladan yang baik, atau berdebat dengan hikmah dan berkesan serta berilmu.


PERANAN DAKWAH  DALAM KEHIDUPAN  MENURUT ISLAM

Cabaran abad ke 21 merupakan perkara utama yang harus ditangani oleh masyarakat Malaysia dewasa ini. Berhadapan dengan ledakan teknologi maklumat serta segala rencam cara hidup yang diaplikasikan oleh masyarakat negara ini, kita turut terdedah kepada penyakit-penyakit sosial dan mental yang dibawa oleh masyarakat maju. Pemikiran yang telah mula disejagatkan ini lebih berlandaskan korpus yang diambil dari masyarakat Barat.

Persoalannya, adakah uasaha dakwah yang telah dijalankan pada era ini telah cukup kepada masyarakat, mahupun kita semua masih ketandusan mengenai ilmu islam itu sendiri. Hasil kemajuan sains dan teknologi serta dalam meniti dunia yang penuh pancaroba, sudah tentu akan terjadi perubahan sosial yang merangkumi kehidupan yang luas seperti perubahan ekonomi, pendididkan, pentadbiran, dan komunikasi. Perkara ini tidak boleh dinafikan lagi oleh masyarakat kerana mereka sendirilah merupakan peneraju kepada segala perkembangan teknologi yang digunakan di sini.

Apabila kerja-kerja dakwah hendak dijalankan dalam kehidupan seharian, maka masyarakat juga turut mengalami perubahan. Oleh yang demikian, masyarakat haruslah bersedia untuk menempuh segala pembaharuan  melalui dakwah yang disampaikan dengan menyesuaikan diri serta peka dengan perubahan itu. Dakwah islamiah yang berusaha untuk memperkukuh keimanan dan keyakinan ummah, seharusnya mempunyai strategi yang sesuai dengan arus pemodenan.

~menggamit memori bersama rakan2 seperjuangan KELAB USULUDDIN DAN FALSAFAH dan anggota Islamic Outreach ABIM Kelantan dan Jabatan Kemajuan Orang Asli dalam kebersamaan bersama keluarga2 Orang Asli di Kampung Limau, Gua Musang. kedatangan dan perpisahan yang diiringi air mata daripada keluarga orang asli menguatkan lagi mujahadah untuk meneruskan slot dan peringkat akan datang supaya peningkatan masyrakat orang asli agar terus bersama Islam yang dibawa,,,


                                             taklimat khas briefing program oleh Ayah Lid                                                 ketibaan peserta di Perkampungan Limau